Dokumenti

Dokumenti

Naknada za transfer igrača (Darko Todorović)


Preuzmi ovdje

Bilas uspjeha


Preuzmi ovdje

Bilans stanja


Preuzmi ovdje

Izvještaj nezavisnog revizora


Preuzmi ovdje

Izvještaj o gotovinskim tokovima


Preuzmi ovdje

P