Usvojena žalba Slobode na odluku Prvostepene komisije za licenciranje

U prostorijama NS/FS BiH u Sarajevu jučer je održan nastavak sjednice Drugostepene komisije za licenciranje klubova, koja je počela sa radom dana 23.05.2018. godine.

Na sjednici se odlučivalo žalbi FK „Sloboda“ na odluku Prvostepene komisije za licenciranje klubova o odbijanju licenci za učešće u takmičenju Premijer lige BiH za sezonu 2019/20.

Drugostepena komisija je donijela sljedeću odluku:

Usvaja se žalba i izdaje se licenca FK „Sloboda“ Tuzla za takmičenje u Premijer ligi BiH za sezonu 2019/2020.

Pomenuta odluka Drugostepene komisije je konačna.

Bitnami